logo

Nieuwsbrief archief

18-04-2019 | SoFoKlesS WO nieuwsbrief SPP special

 • Voorwoord
 • HR Analytics
 • SPP implementeren
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Strategie, scenario-ontwikkeling en SPP
 • Strategische personeelsplanning in de universitaire sector

19-12-2018 | SoFoKleS WO nieuwsbrief december 2018

 • Voorwoord
 • Duurzame inzetbaarheid versterken met SPP
 • Houd perspectief op fijn werk met speciale themapagina voor obp
 • Evaluatie programma van eisen professioneel loopbaanadvies
 • Hoogleraar WUR neemt voortouw voor invullen banenafspraak
 • Cao-website maakt Cao Nederlandse Universiteiten begrijpelijk

09-10-2018 | SoFoKleS WO nieuwsbrief oktober 2018

 • Voorwoord
 • Masterclass strategie, scenario-ontwikkeling en SPP met Bart Götte
 • Beatrice van der Heijden: ‘Zorg dat je gevalideerde instrumenten voor loopbaan advies gebruikt.’
 • Banenafspraak: ‘Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dyamisch en verrijkend’
 • Financiering voor aanpak werkdruk en loopbaanoriëntatie jonge wetenschappers
 • Snel op de hoogte via SoFoKleS op LinkedIn

02-07-2018 | SoFoKleS WO nieuwsbrief juli 2018

 • Voorwoord
 • Snel op de hoogte via SoFoKleS op LinkedIn
 • Meer banen op universiteiten voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Tips en ervaringen voor spp implementeren
 • Financiering voor aanpak werkdruk en loopbaanoriëntatie jonge wetenschappers
 • Meld u aan voor de masterclass strategie, scenario-ontwikkeling en spp

19-03-2018 | SoFoKleS WO nieuwsbrief maart 2018

 • Voorwoord
 • Video-impressie dialoog werkdruk
 • Verkenning oplossingsrichtingen werkdruk
 • Video-impressie dialoog strategische personeelsplanning
 • Whitepaper hr analytics: versterken strategische personeelsplanning
 • Video-impressie dialoog loopbaanoriëntatie promovendi en post-docs
 • SoFoKleS-lab: subsidie plannen loopbaanoriëntatie en werkdruk
 • Video-impressie dialoog banenafspraak en inclusie
 • Functieboek met 23 voorbeelden participatiebanen

20-12-2017 | SoFoKleS WO nieuwsbrief december 2017

 • Voorwoord Jan Boersma
 • Update online magazine Doorstroom vrouwen in de wetenschap
 • 12 februari Masterclass SPP als veranderinstrument
 • 5 maart: Dynamiek op de academische arbeidsmarkt 2018
 • Subsidie voor innovaties prestatiedruk en loopbaanoriëntatie jonge wetenschappers
 • Drie oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk op universiteiten
 • Carrièrecafé voor promovendi over werken in hbo succes
 • Strategische Personeelsplanning: Meer dan een HR-tool dankzij HR-analytics

04-10-2017 | SoFoKleS WO nieuwsbrief oktober 2017

 • Voorwoord
 • Meer inzicht in HR-analytics voor strategische personeelsplanning? Meld u aan!
 • Uit de praktijk: ‘Ik had anderhalf jaar eerder over de Harrie-training moeten horen’
 • Nieuwe cao-afspraken verwerkt in www.caouniversiteiten.nl
 • Nog enkele plekken in werkgroep strategische personeelsplanning
 • Wat zijn de gevolgen van de uitruil van leeftijdgerelateerde regelingen in Cao-OI?
 • App Welcome2NLResearch: nu ook direct zoeken in wetenschapsvacatures

01-07-2017 | SoFoKleS WO nieuwsbrief juni 2017

 • Voorwoord Jan Boersma
 • Meer ondersteuning bij strategische personeelsplanning
 • Welcome2NLResearch: nu ook direct zoeken in wetenschapsvacatures
 • Professionaliseringstraject Onderwijs voor junior docenten
 • Vitaliteit en preventie: ervaringen leernetwerk in HO Management

14-03-2017 | SoFoKLeS Kamer WO nieuwsbrief maart 2017

 • Voorwoord Donald Pechler
 • Wat leert medewerkersonderzoek ons over werkdruk wetenschappers
 • Jonge wetenschappers verbreden carrièreblik in Career Café Twente
 • Werken in of buiten de wetenschap: welk gras is groener?
 • Werkvermogen en burnout belangrijke factor ziekteverzuim

08-12-2016 |  SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief december 2016

 • Meer doorstroommogelijkheden voor topvrouwen
 • App helpt internationale wetenschappers bij immigratie
 • Stimuleringsregeling promovendi voor universiteiten verlengd
 • Lokaal overleg TU Eindhoven maakt werkdruk bespreekbaar
 • Conferentie ‘Dynamiek op de academische arbeidsmarkt’
 • Vernieuwde website

04-10-2016 | SoFoKleS kamer WO nieuwsbrief oktober 2016

 • Functieboek Participatiebanen
 • Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi
 • ‘Dynamiek op de academische arbeidsmarkt’: conferentie op 24 november
 • Trainingen maken academische leiders bewust van hun rol
 • Vrouwen in de wetenschap en de rol van (onbewuste) vooroordelen

02-06-2016 | SoFoKleS kamer WO nieuwsbrief juni 2016

 • SoFoKleS-lab: vernieuwende experimenten gezocht!
 • Denk mee over werkconferentie voor ondersteunend en beheerspersoneel
 • Uit de praktijk: meer topvrouwen bij FOM
 • Promovendi VU oriënteren zich op loopbaan buiten universiteit
 • Seminar: Personeelsplanning met het oog op de toekomst
 • Save the date: 24 november conferentie Dynamiek op de academische arbeidsmarkt

01-03-2016 | SoFoKleS kamer WO nieuwsbrief maart 2016

 • Prestatiedruk in kaart gebracht
 • Uit de praktijk: participatiebanen bij Universiteit Utrecht
 • SoFoKleS-lab: vernieuwende experimenten gezocht!
 • Strategische personeelsplanning: nodig, maar niet eenvoudig
 • Toegankelijke versie van de cao

04-12-2015 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief december 2015

 • Stimuleringsregeling promovendi verlengd
 • Praktijkvoorbeeld Participatiewet
 • Neem de regie met app ‘me@work’
 • Conferentie Duurzaam Advies over Inzetbaarheid
 • Waardevolle voorstellen in expertmeeting prestatiedruk

10-10-2015 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief oktober 2015

 • Delftse promovendi op bezoek bij het bedrijfsleven
 • Congres ‘Duurzaam advies over inzetbaarheid’ op 5 november
 • Workshop e-portfolio: van registreren naar regisseren
 • Herhaalbijeenkomst Participatiewet ‘smaakt naar meer’!
 • Expertmeeting prestatiedruk wetenschappelijk personeel: 22 oktober

26-06-2015 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbericht juni 2015

 • Expertmeeting prestatiedruk wetenschappelijk personeel: 22 oktober
 • Bijeenkomst Participatiewet: ‘nuttig en leerzaam’!
 • Uit de praktijk: de universiteit strategisch positioneren
 • Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi
 • Congres Duurzaam advies over inzetbaarheid: 5 november

19-03-2015 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbericht maart 2015

 • Bijeenkomst Participatiewet voor universiteiten op 18 mei
 • Conferentie inzetbaarheid goed bezocht en hoog gewaardeerd
 • WUR verschuift accent gesprekkencyclus: van resultaat naar ontwikkeling medewerkers
 • Uitgelicht uit jaarplan: wake up call voor promovendi

30-10-2014 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbericht oktober 2014

 • Save the date! Kom 5 februari naar de conferentie over duurzame inzetbaarheid
 • Lerende netwerken dit najaar aan de slag
 • Werk-naar-werkbegeleiding: succesfactoren en goede voorbeelden
 • Programma van eisen voor professioneel loopbaanadvies
 • Naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs

02-06-2014 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief nr 10

 • Aan de slag: Lerend netwerk duurzame inzetbaarheid: Denk mee, doe mee, deel mee
 • Actueel: Handreiking nanomaterialen
 • Actueel: Stand van zaken rond de R&O-gesprekken op universiteiten
 • Uit de praktijk: Wetenschappers ontwikkelen competenties met Talent Academy

10-03-2014 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief nr 09

 • Actueel: Naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs
 • Actueel: De arbeidsmarkt van het WO
 • Aan de slag: Begin nu en vernieuw de medezeggenschap
 • Uit de praktijk: TOP-methodiek werkt!

05-11-2013 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief special

 • Blik vooruit met duurzame inzetbaarheid in het WO
 • Employability: beschikbare maatregelen weinig benut
 • Strategische personeelsplanning biedt mogelijkheden voor elke universiteit
 • Vitaliteit: veel activiteiten, programma’s nog in kinderschoenen
 • Delen: leerzame voorbeelden uit de sector

06-06-2013 | SoFoKleS, kamer WO nieuwsbrief nr 08

 • Doorstartbijeenkomst Denktank Duurzame Inzetbaarheid WO
 • Intersectorale Mobiliteit Hoger Onderwijs: samenwerkingsverbanden WO /HBO gezocht!
 • Universiteit Maastricht lanceert ‘Leer Platform’
 • Duurzame Inzetbaarheid in de cao NU: aan de slag!

17-01-2013 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 07

 • Actueel: Kick-off Denktank Duurzame Inzetbaarheid WO
 • Uit de praktijk: HR-excellence in research
 • Aan de slag: Vervolg Nationale DenkTank 2011

27-06-2012 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 06

 • Actueel: Promovendi naar bedrijfsleven
 • Actueel: Leren als vanzelfsprekendheid
 • Stand van zaken: Heroverwegingstraject medezeggenschap
 • Aan de slag: Handreiking werken met nanomaterialen
 • Interview Hugo Levie

21-03-2012 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 05

 • Actueel: Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit werken samen aan inzetbaarheid
 • Stand van zaken: Heroverweging universitaire medezeggenschap

14-12-2011 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 04

 • Actueel: Oplossingen Nationale DenkTank 2011 interessant voor SoFoKleS

15-09-2011 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 03

 • Uit de praktijk: Leren 2.0
 • Stand van zaken: terugblik en vervolg ‘Leiderschap de baas zijn
 • Actueel: SoFoKleS themapartner Nationale DenkTank 2011

16-03-2011 | SoFoKleS, Kamer WO nieuwsbrief nr 02

 • Uit de praktijk: HR Leergang
 • Aan de slag: Leiderschap de baas zijn
 • Stand van zaken: Talent presenteert zich
 • Actueel: Gelijke kansen Hoogleraarschap

13-12-2010 | SoFoKleS Kamer WO nieuwsbrief nr 01

 • Uit de prakijk: PhD Start Up
 • Aan de slag: leidinggeven aan onderzoeksgroepen
 • Stand van zaken: Digitaal Feedback Instrument (DiFI)
 • Actueel: Loopbaanontwikkeling OBP
 • Actueel: Beleid en Beleving