logo

Proclaimer en privacyreglement

SoFoKleS besteedt veel aandacht aan de informatie op deze website. Wij streven naar een foutloos en actueel aanbod. Desondanks kan SoFoKleS geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie op deze site.

SoFoKleS behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade zal worden afgewezen.

Ziet u mogelijkheden om deze website te verbeteren? Hebt u suggesties of informatie? Mail dan naar sofokles@caop.nl. Wij stellen uw reactie op prijs.

Uw persoonsgegevens

Als u via deze website persoonsgegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw naam en e-maildres, gebruikt SoFoKleS die alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten, bijvoorbeeld om u de nieuwsbrief toe te sturen. Daarmee voldoet SoFoKleS aan de privacywetgeving.

SoFoKleS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies en webstatistieken

SoFoKleS gebruikt cookies voor webstatistieken, onderzoek en formulieren.

Cookies voor onderzoek en webstatistieken bieden inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Die informatie helpt ons de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door extra informatie te plaatsen of door het gebruiksgemak te verbeteren.

Omdat deze cookies geen invloed hebben op uw privacy, vallen ze onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vraagt SoFoKleS geen toestemming om deze cookies te plaatsen.

SoFoKleS gebruikt ook een cookie om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verstuurt. Aan het eind van uw bezoek wordt de cookie automatisch verwijderd.

Geen trackingcookies

SoFoKleS gebruikt geen trackingcookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.